De nieuwe catalogus Diamond Chains is beschikbaar voor download.

Diamond Chains

Privacyverklaring Bogaert Transmission

Deze privacyverklaring geeft meer uitleg over welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen (direct of indirect), waarom we dat doen (voor welke doelen), op basis van welke grondslagen en hoe we verder omgaan met uw gegevens. 

Onze contactgegevens

Vragen over deze privacy policy kan u richten aan info@bogaert-transmission.com. U kan ons altijd bereiken:

 • Per post: Bogaert Transmission BVBA, Neringstraat 5-7, 1840 Londerzeel (België)
 • Telefonisch op het nummer +32 52 750 410  

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u zelf aan ons geeft, wanneer u ons mailt of belt of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website.

De gegevens die we verzamelen:
Uw e-mailadres, uw naam en uw taalvoorkeur voor de nieuwsbrief. 

Bent u een klant? Dan verzamelen we naast uw naam en e-mailadres ook de naam, het adres en het BTW-nummer van de organisatie waarvoor u werkt, betalingsgegevens en eventuele correspondentie.
Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief, dan verzamelen we ook de datum en het tijdstip van de bevestiging van uw inschrijving als bewijs dat u toestemming hebt gegeven.

Wij verzamelen daarnaast enkel de taal van uw browser, als u onze website bezoekt. (Meer info daarover in onze cookiepolicy.)

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de verzamelde data voor 5 specifieke doeleinden. Die doeleinden zijn:

 1. Het (technisch) onderhouden en verbeteren van onze website
 2. Contact opnemen per telefoon, per post of per e-mail over onze eigen producten en diensten
 3. Het versturen van de nieuwsbrief
 4. Het beheren van ons klantenbestand
 5. De reguliere bedrijfsvoering

Hieronder leggen we uit welke gegevens we mogelijk voor deze doeleinden verwerken. 

Onderhouden en verbeteren website

We gebruiken de gegevens over uw bezoek aan onze website om u de website in uw voorkeurstaal te kunnen tonen, om te analyseren welke webpagina’s het vaakst worden bezocht en hoe u op onze site bent gekomen (via welke andere websites of via onze nieuwsbrief). Met deze gegevens kunnen wij onze website op een privacyvriendelijke manier analyseren en verbeteren. We plaatsen of lezen géén volgcookies via onze website. In onze cookie policy krijgt u hier meer info over.

Contact per telefoon of e-mail over onze eigen diensten en om u updates te kunnen sturen voor onze producten en diensten

We gebruiken uw contactgegevens enkel om contact met u op te nemen over onze eigen producten en diensten. Dat kan via onze website om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt. 

Het versturen van de nieuwsbrief

We gebruiken uw e-mailadres voor onze nieuwsbrief alleen met uw toestemming. We versturen deze nieuwsbrief maximum 6 keer per jaar, afhankelijk van wanneer er nieuws is waarover we u willen informeren.

U kan u via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kan afmelden. We geven de lijst met ingeschreven abonnees van de nieuwsbrief niet aan derden en u zal ook nooit via ons e-mails van derden krijgen.

Het beheren van ons klantenbestand

We verwerken contactgegevens (naam bedrijf, naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, adres bedrijf, BTW-nummer bedrijf) van onze (potentiële) klanten voor het bijhouden en analyseren van de verkoop van onze producten en diensten.

De reguliere bedrijfsvoering

We verwerken contact-, betalings- en communicatiegegevens van (oud-)klanten voor onze reguliere bedrijfsvoering. We sturen facturen, voeren onze boekhouding en bewaren correspondentie met (oud-)klanten op onze e-mailserver en in online werkmappen.

Grondslagen

Voor onze verschillende verwerkingen maken we gebruik van 4 grondslagen aanvaard door de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Toestemming: voor het versturen van de nieuwsbrief. We vragen u de eerste keer om uw toestemming te bevestigen. Zo zijn we er zeker van dat u akkoord bent met het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Overeenkomst: wanneer u als klant producten en/of diensten van ons afneemt of dit wilt doen. In dat geval hebben we noodzakelijkerwijs uw persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn. 
 • Wettelijke plicht: als we een bevel ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. Daarnaast zijn we ook wettelijk verplicht (belastingwetgeving) om persoonsgegevens te bewaren in onze financiële administratie.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer u in het verleden klant bij ons was, bewaren we uw contactgegevens tot twee jaar na het laatste contact zodat we u in de toekomst kunnen bereiken.

Geen doorgifte

Wij geven géén persoonsgegevens door aan derde partijen, behalve als wij in het kader van een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoelang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verkregen. Deze afweging maken wij op basis van het soort persoonsgegevens, het product of de dienst waarvoor we de gegevens verkregen, en wat u als betrokken partij redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn. 

De gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief bijvoorbeeld, bewaren wij tot u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 

Beveiliging van de gegevens

We hebben versleuteling ingeschakeld op het verkeer naar onze website. Hierdoor wordt het dataverkeer tussen u en onze webserver onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen misbruik van kunnen maken. Daarnaast beveiligen we natuurlijk de gegevens op een passende manier in al onze systemen. We doen dat met allerlei technische maatregelen, inclusief fysieke beveiliging van de toegang tot ons kantoor, maar ook met organisatorische maatregelen. 

Uw rechten

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kan u ons ook vragen om de verwerking van de persoonlijke gegevens te beperken. U kan ook bezwaar maken wanneer u het oneens bent met de verwerking. Ten slotte is het in sommige gevallen mogelijk om het recht van dataportabiliteit in te roepen. 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profiling.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen om gebruik te maken van uw rechten. Om uw identiteit te controleren, kunnen wij u een aantal identificerende vragen stellen.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit.

Wijziging privacy policy

Wij kunnen onze privacy policy wijzigen. Wanneer dit het geval is, zullen we dit melden op onze website. Als we het doel van de verwerking van persoonsgegevens ingrijpend willen veranderen, zullen we u eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden. 

Vragen?

Vragen over deze privacy policy of over onze diensten kan u richten aan info@bogaert-transmission.com. Wanneer u gebruik wil maken van één of meer van uw rechten, kan u ons bereiken:

 • per post: Bogaert Transmission BVBA, Neringstraat 5-7, 1840 Londerzeel (België) of
 • telefonisch op het nummer +32 52 750 410 
Blijf op de hoogte